tisdag 8 september 2015

Nettoförmögenhet 20150901

Tillgångar 20150901
Fast egendom0
Lös egendom0
Värdepapper2 831 069
Cash12 060
Totala tillgångar2 843 129
Skulder
Kortfristiga skulder15 000
Räntebärande skulder315 768
Totala skulder330 768
Nettoförmögenhet2 512 361

onsdag 19 augusti 2015

Utdelning O, PG & KMI

I början på veckan har utdelningarna i Realty Income, Procter & Gamble och Kinder Morgan rullat in. De stannade på O 548:-, PG 338:-, KMI 1412:-. Utdelningarna för månaden tror jag kommer stanna på drygt 4000:- vilket är en ökning på 138% jämfört med samma månad 2014.